เลือกวัสดุสร้างบ้าน เลือกอย่างไร ให้ได้โครงสร้างคุณภาพ

วัสดุก่อสร้าง คือ วัสดุใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ซึ่งมีหลายแบบ หลายประเภท เพื่อให้เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเลือกใช้งาน เราสามารถแบ่งวัสดุก่อสร้างเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ตามประเภทของวัสดุที่นำมาใช้กับการปลูกสร้างบ้าน คือ

วัสดุก่อสร้างทั่วไป

ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างบ้าน ปัจจุบันมีทั้งวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมา ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบ้านคุณ วัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น

  • อิฐ หิน ดิน ทราย
  • ไม้ ไม้อัด
  • เหล็ก เหล็กรูปพรรณ อะลูมิเนียม เหล็กกล้า เหล็กเส้น สลิง
  • คอนกรีต คอนกรีตเสริมแรง คอนกรีตมวลเบา ปูนซีเมนต์
  • พลาสติก พอลิเมอร์
  • ผ้า เชือก
  • กระจก