ทีมพิรุณ มะลิซ้อน

ผู้รับเหมาระดับ

9.6/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ทีมพิรุณ มะลิซ้อน เป็นทีมที่เชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างทั่วไป ซ่อมแซม ต่อเติมบ้านขนาดเล็ก งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขภัณฑ์ พร้อมให้บริการกับคุณแล้ววันนี้

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ บุคคลธรรมดา
ชื่อองค์กร -
รายละเอียดงานที่รับ ก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมทั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2559
ทุนจดทะเบียนบริษัท -
มูลค่างานที่รับ 500 - 500,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 2,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด -
จำนวนพนักงาน 7 คน

คะแนนรีวิว

9.6/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 9.0
ความคุ้มค่า 10.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 9.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 10.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 10.0
มารยาทของผู้รับเหมา 10.0

คะแนนรีวิว

  • 9.6

    คะแนน

    คุณวรารัตน์