ทีมธวัชชัย เอี่ยมจรัส

ผู้รับเหมาระดับ

8.5/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ทีมธวัชชัย เอี่ยมจรัส เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างในการก่อสร้างบ้าน พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ เราพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ

หากคุณเคยโดนผู้รับเหมาทิ้งงานมา ? ให้ทีมธวัชชัย เอี่ยมจรัส เป็นผู้ดูแลรับช่วงต่อในการสร้างบ้านให้คุณ ปัญหาการทิ้งงานเนื่องจากเจอทีมผู้รับเหมาที่ไม่ดี ให้ทีมเราดูแลคุณ ส้รางบ้านตามความต้องการของลูกค้า ตามงบประมาณที่จำกัดออกแบบบ้านและสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ไม่ยาก

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ บุคคลธรรมดา
ชื่อองค์กร ทีมธวัชชัย เอี่ยมจรัส
รายละเอียดงานที่รับ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้างทั่วไป ขออนุญาตก่อสร้าง งานซ่อมแซมทั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2528
ทุนจดทะเบียนบริษัท -
มูลค่างานที่รับ 10,000 บาทขึ้นไป
มูลค่ายอดขายต่อปี 5,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด -
จำนวนพนักงาน วิศวกรจำนวน 1 คน และทีมช่างจำนวน 15 คน

เอกสารอ้างอิง

profile คุณธวัชชัย.pdf

คะแนนรีวิว

8.5/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 8.0
ความคุ้มค่า 8.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 8.5
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 9.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 8.5
มารยาทของผู้รับเหมา 8.5

คะแนนรีวิว

  • 8.5

    คะแนน

    คุณภูมิ
    ช่างมีทัศนคติดี ประสานงานง่าย การทำงานมีขั้นตอน วิธีการทำงานเป็นแบบแผนดี ทำให้งานค่อนข้างจะเสร็จเร็วตามกำหนดการ